Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις: Αυξήσεις έως 192 ευρώ το μήνα φέρνει ο επανυπολογισμός [αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα]

Συντάξεις: Αυξήσεις έως 192 ευρώ το μήνα φέρνει ο επανυπολογισμός

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Αυξήσεις στις συντάξεις ως και 192 ευρώ, που θα υπερκαλύψουν και θα μηδενίσουν άμεσα την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν, θα έχουν με τον επανυπολογισμό συντάξεων περισσότεροι από 180.000 παλαιοί συνταξιούχοι ΙΚΑ και Tαμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών που αποχώρησαν με 30 και άνω έτη ασφάλισης.

Οι αυξήσεις θα πληρωθούν σε δόσεις από Ιούλιο ή Αύγουστο και το καθαυτό τελικό ποσό θα είναι μικρότερο από την ονομαστική αύξηση γιατί ένα μέρος θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Το κέρδος, παρά την όποια αύξηση, απομείνει είναι μεγάλο γιατί οι εν λόγω συνταξιούχοι απαλλάσσονται από το «βραχνά» και την αγωνία μήπως τους κοπεί η προσωπική διαφορά στο μέλλον και κυρίως με τις αυξήσεις του νόμου Βρούτση παίρνουν και με το παραπάνω την παλιά τους σύνταξη, αυτή που είχαν πριν τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

 • Συνταξιούχος ΔΕΚΟ με 41,6 χρόνια που παίρνει από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 1.479 ευρώ με προσωπική διαφορά 110 ευρώ, θα έχει από τον νέο επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση αύξηση κατά 192 ευρώ, από την οποία τα 110 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα 82 ευρώ θα μπουν στην τσέπη με δόσεις από τον Ιούλιο.
 • Συνταξιούχος τράπεζας με 36,4 χρόνια που παίρνει από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 1.476 ευρώ με προσωπική διαφορά 3 ευρώ, θα έχει από τον νέο επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση αύξηση κατά 94 ευρώ, από την οποία τα 3 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα 91 ευρώ θα είναι αύξηση στην τσέπη με δόσεις από τον Ιούλιο.
 • Συνταξιούχος ΙΚΑ με 40 χρόνια που παίρνει από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 1.115 ευρώ με προσωπική διαφορά 89 ευρώ, θα έχει από τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση αύξηση κατά 127 ευρώ, από την οποία τα 89 ευρώ θα «σβήσουν» την προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα 38 ευρώ θα μείνουν ως καθαρή αύξηση στην τσέπη με δόσεις από τον Ιούλιο.
 • Συνταξιούχος ΙΚΑ με 39 χρόνια που παίρνει από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 1.243 ευρώ με προσωπική διαφορά 98 ευρώ, θα έχει από τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση αύξηση κατά 144 ευρώ, από την οποία τα 98 ευρώ θα «σβήσουν» την προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα 46 ευρώ θα είναι η καθαρή αύξηση στην τσέπη από τον Ιούλιο.

Για ποιους «σβήνει» η προσωπική διαφορά το 2023

Από την άλλη πλευρά, πάρα πολλές χιλιάδες παλαιών συνταξιούχων του ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω θα έχουν μεν αύξηση αλλά δεν θα ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά, από την οποία θα τους μείνει ένα μικρό υπόλοιπο, που θα το καλύψουν όμως με τις αυξήσεις που ξεκλειδώνουν από το 2023.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες που δημοσιεύουμε στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» και βασίζονται σε επανυπολογισμούς με πραγματικά στοιχεία συνταξιούχων:

 1. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 37 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 1.025 ευρώ και προσωπική διαφορά 108 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.118 ευρώ σύνταξη με αύξηση 92 ευρώ και θα του μείνουν 16 ευρώ από την προσωπική διαφορά που θα τη μηδενίσει με την πρώτη αύξηση του 2023, οπότε και η σύνταξη θα έχει πραγματική αύξηση χωρίς προσωπική διαφορά και θα ανέλθει στα 1.152 ευρώ.
 2. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 35 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 847 ευρώ και προσωπική διαφορά 108 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 897 ευρώ σύνταξη με αύξηση 50 ευρώ και θα του μείνουν 58 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μειώσει με τις αυξήσεις του 2023 και του 2024 και από το 2025 θα έχει πραγματική αύξηση χωρίς προσωπική διαφορά με τη σύνταξη στα 980 ευρώ.
 3. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 38 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 973 ευρώ και προσωπική διαφορά 105ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.066 ευρώ σύνταξη με αύξηση 93 ευρώ και θα του μείνουν 12 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μηδενίσει το 2023 και θα έχει πραγματική αύξηση με τη σύνταξη στα 1.098 ευρώ.
 4. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 33 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 825 ευρώ και προσωπική διαφορά 110 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 850 ευρώ σύνταξη με αύξηση 25 ευρώ και θα του μείνουν 85 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μηδενίσει σταδιακά με αυξήσεις από το 2023 ως το 2025.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗ «ΔΙΑΦΟΡΑ» ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Α. Συνταξιούχοι ΙΚΑ και Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών με αυξήσεις και μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς από φέτος

Κατηγορία και έτη ασφάλισης Σύνταξη με επανυπολογισμό νόμου 4387  

Νέα σύνταξη με επανυπολογισμό νόμου 4670

Ανταποδοτική+ Εθνική (1) Προσωπική διαφορά Σύνολο σύνταξης Ανταποδοτική + Εθνική  (2) Αύξηση ν. 4670

(2-1)

Καθαρή αύξηση με μηδενισμό προσωπικής διαφοράς Νέα σύνταξη από Ιούλιο 2021
ΣΥΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
41,6 1.479 110 1.589 1.671 192 82 1.671
37 1.200 98 1.208 1.284 174 76 1.284
36,4 1.476 3 1.479 1.570 94 91 1.570
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ
40 1.115 89 1.204 1.242 127 38 1.242
39 1.243 98 1.341 1.387 144 46 1387
40 1.339 83 1.422 1.459 120 37 1.459
41 1.385 71 1.456 1.470 85 14 1.470

 Β. Συνταξιούχοι ΙΚΑ που μειώνουν φέτος την προσωπική διαφορά και τη μηδενίζουν με νέες αυξήσεις από το 2023

 1. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 37 έτη
Με επανυπολογισμό νόμου 4387/2016 παίρνει
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:           1.025€

Προσωπική διαφορά:                     108€

Σύνολο:                                 1.133€

Με επανυπολογισμό νόμου 4670/2020 θα πάρει
Νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:       1.118€ (+92€)

Νέα προσωπική διαφορά:                 16€ (-92€)

Σύνολο:                                 1.134€

Από το 2023 θα έχει
Ετος Αύξηση (*) Σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο διαφοράς
2023 34 1.152 0
 1. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 33 έτη
Με επανυπολογισμό νόμου 4387/2016 παίρνει
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:           968€

Προσωπική διαφορά:                     159€

Σύνολο:                                 1.127€

Με επανυπολογισμό νόμου 4670/2020 θα πάρει
Νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:       1.001€ (+33€)

Νέα προσωπική διαφορά:                 126€ (-33€)

Σύνολο:                                 1.127€

Από το 2023 θα έχει
Ετος Αύξηση (*) Σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο διαφοράς
2023 30 1.031 96
2024 31 1.062 65
2025 32 1.094 33
2026 33 1.127 0
 1. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 33 έτη
Με επανυπολογισμό νόμου 4387/2016 παίρνει
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:           825€

Προσωπική διαφορά:                     110€

Σύνολο:                                 935€

Με επανυπολογισμό νόμου 4670/2020 θα πάρει
Νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:       850€ (+25€)

Νέα προσωπική διαφορά:                 85€ (-25€)

Σύνολο:                                 935€

Από το 2023 θα έχει
Ετος Αύξηση (*) Σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο διαφοράς
2023 26 876 60
2024 26 902 33
2025 27 929 6
2026 28 957 0
 1. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 38 έτη
Με επανυπολογισμό νόμου 4387/2016 παίρνει
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:           973€

Προσωπική διαφορά:                     105€

Σύνολο:                                 1.078€

Με επανυπολογισμό νόμου 4670/2020 θα πάρει
Νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:       1.066€ (+93€)

Νέα προσωπική διαφορά:                 12€ (-93€)

Σύνολο:                                 1.078€

Από το 2023 θα έχει
Ετος Αύξηση (*) Σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο διαφοράς
2023 32 1.098 0

 5.Συνταξιούχος ΙΚΑ με 35 έτη

Με επανυπολογισμό νόμου 4387/2016 παίρνει
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:           847€

Προσωπική διαφορά:                     108€

Σύνολο:                                 955€

Με επανυπολογισμό νόμου 4670/2020 θα πάρει
Νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:       897€ (+50€)

Νέα προσωπική διαφορά:                 58€ (-50€)

Σύνολο:                                 955€

Από το 2023 θα έχει
Ετος Αύξηση (*) Σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο διαφοράς
2023 27 924 31
2024 28 952 3
2025 29 980 0

(*) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ «ΣΕΝΑΡΙΟ» 3% ΑΠΌ 2023. ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

Γ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

 • Συνταξιούχος ΠΕ με 36 έτη
Με επανυπολογισμό νόμου 4387/2016 παίρνει
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:           996€

Προσωπική διαφορά:                     170€

Σύνολο:                                 1.166€

Με επανυπολογισμό νόμου 4670/2020 θα πάρει
Νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:       1.075€ (+79€)

Νέα προσωπική διαφορά:                 91€ (-79€)

Σύνολο:                                 1.166€

Από το 2023 θα έχει
Ετος Αύξηση (*) Σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο διαφοράς
2023 32 1.107 59
2024 33 1.140 26
2025 34 1.175 0
 • Συνταξιούχος ΤΕ με 39 έτη
Με επανυπολογισμό νόμου 4387/2016 παίρνει
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:           980€

Προσωπική διαφορά:                     214€

Σύνολο:                                 1.194€

Με επανυπολογισμό νόμου 4670/2020 θα πάρει
Νέα ανταποδοτική + εθνική σύνταξη:       1.081€ (+101€)

Νέα προσωπική διαφορά:                 113€ (-101€)

Σύνολο:                                 1.194€

Από το 2023 θα έχει
Ετος Αύξηση (*) Σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο διαφοράς
2023 32 1.113 81
2024 33 1.147 47
2025 34 1.181 13
2026 35 1.217 0

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Ακολούθησε το dev.eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter.

Προτεινόμενα για εσάς

Τι αλλάζει στις προσωρινές συντάξεις – Ποιοι παίρνουν αύξηση – Τι ισχύει για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Τέλος η «προσωπική διαφορά» με αυξήσεις σε 1.100.000 συνταξιούχους [παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Αναδρομικά: Απόφαση-πιλότος για 400.000 συνταξιούχους

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Ήττα στο ΣτΕ για το εφάπαξ των αποστράτων

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονται οι κύριες και επικουρικές – Όλες οι ημερομηνίες

Ανδρέας Ντίνης

Συντάξεις: Αυξήσεις έως 202 ευρώ με αναδρομικά έως 3.840 ευρώ για απόστρατους

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Πόσα παίρνουν όσοι βγήκαν μετά το νόμο Κατρούγκαλου [πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Ποιοι παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι με 30 ως 44 έτη θα πάρουν αυξήσεις έως 200 ευρώ [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Διαγράφονται οριστικά φόροι και πρόστιμα σε 70.000 συνταξιούχους

Μιχάλης Μάρδας